MAS Luhačovské Zálesí dnes (17. 06. 2020) vyhlašuje 3 výzvy v programovém rámci Integrovaný regionální operační program (IROP):

  • Bezpečnost dopravy
  • Cyklodoprava
  • Terminály a parkovací systémy

V systému MS2014+ je příjem žádosti k výzvě otevřen do 31. 07. 2020 do 16:00 hod.

Semináře k jednotlivým výzvám se uskuteční 23. 06. 2020 od 13:30 hodin. Nutné přihlášení na email: t.kovarik@luhacovskezalesi.cz.

Více informací zde:

Ing. Tomáš Kovařík
Vedoucí manžer SCLLD

Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Masarykova 137 | 763 26 Luhačovice
+ 420 608 197 051 | t.kovarik@luhacovskezalesi.cz
 www.luhacovskezalesi.cz