MAS Luhačovské Zálesí dnes (12. 05. 2021) vyhlašuje 2 výzvy v programovém rámci Integrovaný regionální operační program (IROP):

  • Cyklodoprava
  • Sociální podnikání

V systému MS2014+ je příjem žádosti k výzvě otevřen do 14. 06. 2021 do 16:00 hod.

Semináře k jednotlivým výzvám se uskuteční 27. 05. 2021 od 14:00 hodin. Nutné přihlášení na email: t.kovarik@luhacovskezalesi.cz.

Více informací k výzvám IROP

Ing. Tomáš Kovařík
Vedoucí manžer SCLLD

Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Masarykova 137 | 763 26 Luhačovice
+ 420 608 197 051 | t.kovarik@luhacovskezalesi.cz
 www.luhacovskezalesi.cz