Vyhlášena druhá výzva v OPŽP na výsadbu zeleně na nelesní půdě v extravilánu.

MAS Luhačovské Zálesí dnes (29. 10. 2019) zveřejnila a vyhlásila výzvu v programovém rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na výsadbu na nelesní půdě v souladu se svou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje. V systému MS2014+ je příjem žádosti k výzvě otevřen do 02. 01. 2020 do 16:00 hod.

Více informací na:

Ing. Tomáš Kovařík
Vedoucí manžer SCLLD

Luhačovské Zálesí, o.p.s.
Masarykova 137 | 763 26 Luhačovice
+ 420 608 197 051 | t.kovarik@luhacovskezalesi.cz
 www.luhacovskezalesi.cz