Již příští pátek, tj. 10. června 2011 od 10.00 hod, se uskuteční na Hotelu Vega tisková konference „Luhačovské Zálesí – destinace cestovního ruchu?!“, kterou pořádá Luhačovské Zálesí, o.p.s.

Cílem konference je prezentace novinek v oblasti cestovního ruchu v Luhačovském Zálesí a rovněž nastínění vize možné spolupráce jednotlivých aktérů do budoucna.

V případě Vaší účasti prosíme o její potvrzení na info@luhacovskezalesi.cz nejpozději do středy 8. června 2011.