Realizace aktivit na podporu spolupráce a odborného vzdělávání zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova.

  • brožura propagující příklady dobré praxe z obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí
  • realizace 2 vzdělávacích akcí pro představitele Mikroregionu Luhačovské Zálesí
  • termín realizace 2015
  • podpořeno Programem obnovy rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR