Prostřednictvím slavnostního vyhlášení vítěze krajských kol soutěže Vesnice roku 2017 je propagace a předávání zkušeností z oblasti rozvoje venkova (tradice, folklor, místní gastronomie apod.), vyzdvižení aktivit obcí, jejich představitelů a obyvatel, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a společenský a kulturní život na venkově. Výstupy projektu jsou realizovány jako podpůrné aktivity finále soutěže Vesnice roku. Díky propojení místních i ostatních prezentací jednotlivých venkovských oblastí má projekt potenciál vytvořit platformu pro setkávání a předávání zkušeností s udržitelným rozvojem regionů napříč celou ČR. Prioritou projektu je také zvyšování povědomí a zájmu o soutěž samotnou.

Klíčové výstupy projektu jsou

  • akce Jarmark venkova –  prezentace českého, moravského a slezského venkova na Lázeňském náměstí v Luhačovicích formou prezentace finalistů soutěže Vesnice roku 2017
  • publikace Venkova České republiky

Projekt „Jarmark venkova“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.