Cílem projektu je propagace a předávání zkušeností z oblasti rozvoje venkova (tradice, historie, folklor, gastronomie, zajímavosti místa, obecní rozvoj, apod.) prostřednictvím slavnostního vyhlášení vítěze krajských kol soutěže Vesnice roku. Výstupy projektu budou realizovány jako podpůrné aktivity finále soutěže a budou připraveny tak, aby mohly být adaptovatelné na jakékoliv místo v České republice, kde se vyhlášení bude konat.

Výstupy projektu:

– Výstupem projektu bude rozmanitá akce Jarmark venkova, jako nedílná součást vyhlášení vítězů soutěže Vesnice roku, kde se představí typické prvky ze života regionů. Programová nabídka bude zahrnovat přehlídku folkloru, tradic a zvyklostí, představení turisticky zajímavých míst a památek. 
– Realizace Průvodce venkovy, který doplní aktivitu Jarmark venkova a představí to nejlepší z typicky lokálních prvků – kalendář zajímavých akcí, památky a turistické atraktivity regionů, místní gastronomie včetně receptů, tradice a folklor, regionální potraviny. Atraktivní prezentace v moderním stylu představí soubor aktivit, které jsou vhodné pro návštěvníky, ale také jako inspirace pro venkovské oblasti v celé republice. 

Projekt „Jarmark venkova“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.