Ve čtvrtek 28. dubna 2011 proběhl v reprezentativních prostorách velké zasedací místnosti MěÚ Luhačovice seminář pro žadatele v připravované 4. Výzvě MAS Luhačovské Zálesí.

Přítomným byly představeny základní aspekty připravované Výzvy, tj. například předpokládaný termín konání Výzvy, přehled všech fichí včetně seznamu povinných a nepovinných příloh a zodpovězeny základní dotazy.