Místní akční skupina Luhačovské Zálesí plánuje v lednu 2018 vyhlásit 2. výzvu PRV ve Fichích:

– Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
– Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
– Neproduktivní investice v lesích

Tato zpráva slouží pouze jako avízo výzvy pro usnadnění přípravy podkladů. Závazné informace budou zveřejněny ve výzvě.