Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí funguje na principu LEADER již 3 rokem. Za dobu svého působení se díky její činnosti podařilo zrekonstruovat řadu veřejných budov a veřejných prostranství, došlo k vybudování a rekonstrukci několika dětských hřišť, mnoho neziskových organizací využilo možnost podání žádosti o dotaci a díky tomu nyní poskytují své služby v daleko příjemnějším zázemí a mohou tak poskytovat širší spektrum svých služeb. Aktivní, v podávání žádostí o dotace, byly také veřejné spolky a sdružení, které mohou díky své aktivitě nyní nakládat s daleko kvalitnějším a modernějším vybavením. Nesmíme opomenout také žadatele z řad podnikatelů, mezi něž se řadí mnoho zemědělců, drobných živnostníků nebo podnikatelé v cestovním ruchu.

Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí funguje na principu LEADER již 3 rokem. Za dobu svého působení se díky její činnosti podařilo zrekonstruovat řadu veřejných budov a veřejných prostranství, došlo k vybudování a rekonstrukci několika dětských hřišť, mnoho neziskových organizací využilo možnost podání žádosti o dotaci a díky tomu nyní poskytují své služby v daleko příjemnějším zázemí a mohou tak poskytovat širší spektrum svých služeb. Aktivní, v podávání žádostí o dotace, byly také veřejné spolky a sdružení, které mohou díky své aktivitě nyní nakládat s daleko kvalitnějším a modernějším vybavením. Nesmíme opomenout také žadatele z řad podnikatelů, mezi něž se řadí mnoho zemědělců, drobných živnostníků nebo podnikatelé v cestovním ruchu.

V roce 2011 vyhlásila MAS Luhačovské Zálesí 2 výzvy pro předkládání žádostí o dotaci konečných žadatelů. Během těchto dvou výzev bylo na MAS předloženo celkem 33 projektů žádostí o dotaci a z toho 23 projektů bylo schváleno k podpoře. Díky metodě LEADER se tak v regionu Luhačovské Zálesí proinvestovalo více než 13 mil Kč, přičemž celková výše dotací za všechny schválené projekty činila téměř 8 mil Kč.

O prospěšnosti činnosti MAS LZ vypovídá nejen výše podpory, která byla během minulých tří let přerozdělena, ale také zvyšující se počet členů MAS. V roce 2011 došlo k výraznému zvýšení počtu členů MAS. Ze stálých 48 členů, kteří tvořili členskou základnu od počátku fungování MAS Luhačovského Zálesí, došlo k výraznému navýšení počtu členů. Ke konci roku 2011 se tak počet členů vyšplhal na 56. Mezi nově přistupujícími členy jsou převážně spolky a neziskové organizace a mimo tyto je novým členem i jeden zástupce ze soukromého sektoru.

 Aktivity MAS jsou také vydatně propagovány a prezentovány na společenských, sportovních a kulturních akcích, které byly konány v rámci Grantového schéma v Luhačovském Zálesí. V roce 2011 bylo v rámci GSLZ registrováno celkem 32 žádostí o podporu, přičemž MAS měla to potěšení se prezentovat na 21 schválených akcích. Celková podpora na tyto akce činila 100.000 Kč a těchto akcí se zúčastnilo přibližně 3 140 návštěvníků. Působení Luhačovského Zálesí se tak dostává stále více do povědomí všeobecné veřejnosti.

Celkový počet podaných projektůCelkem schválených projektůCelkové výdaje projektůCelková přidělená výše dotací
332313 265 721,00 Kč7 908 772,00 Kč