Luhačovské Zálesí, o. p. s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici PROJEKTOVÝ MANAŽER MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ

Termín pro podání přihlášky je stanoven do 30. dubna 2016.

Předpokládaná doba nástupu dle domluvy.

Veškeré potřebné informace jsou uvedeny v přiloženém souboru.

http://www.luhacovskezalesi.cz/media/files/LZ_Mana%C5%BEer_MAS_2016.pdf