V souvislosti s právě běžící Výzvou 05/2011 uvádíme níže její podorboný harmonogram.

Datum vyhlášení výzvy: 5. 9. 2011 Datum zahájení příjmu žádostí: 12. 9. 2011 Datum ukončení příjmu žádostí: 26. 9. 2011 do 14.00 hod. Školení žadatelů: 19. 9. 2011 – zasedací místnost Úřadu městyse Pozlovice Administrativní kontrola: nejpozději do 30. 9. 2011 Kontrola přijatelnosti: zasedání PV MAS 30. 9. 2011 Informování konečného žadatele: bezprostředně po zasedání PV MAS dne 30. 9. 2011 Možnost odvolání žadatele na AK a KP: do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po dni informování od MAS – do 11. 10. 2011 do 12:00 hod. Zasedání Výběrové komise: 13. 10. 2011 v 15:30 Zasedání Programového výboru: 13. 10. 2011 v 17:30 Registrace na RO SZIF: od 17. 10. do 27. 10. 2011