Zveřejňujeme finální verzi metodiky „Uplatňování principu LEADER 7MAS ZK“.

Dne 8. června 2015 byla na Konferenci projektů spolupráce v Choceradech prezentována metodika uplatňování principu LEADER 7 MAS ZK, na jejíž zpracování se podílelo sedm MAS ze Zlínského kraje, včetně Luhačovského Zálesí, o.p.s.

Podstata projektu Spolupráce spočívala v aktivitách, které směřují k posílení spolupráce MAS mezi sebou, předávání správné praxe a postupů. Hlavním výstupem projektu byla společná metodika – soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně případových studií ohledně uplatňování principu LEADER, organizační struktury MAS, procesu výběru projektů a dalších souvisejících témat.

Metodiku si můžete stáhnout v záložce Přílohy tohoto článku.

http://www.luhacovskezalesi.cz/media/files/Uplat%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD-principu-Leader-7-MAS-ZK.pdf