MAS Luhačovské Zálesí má za sebou další významný krok. Dne 30. března 2016 podala na Ministerstvo pro místní rozvoj, v rámci IROP, Žádost o realizaci SCLLD – „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014-2020“.

Jedná se o obsáhlý dokument čítající 249 stran, na kterém pracovníci MAS pracovali od roku 2013.
Ministerstvo nyní během několika měsíců žádost posoudí a po schválení začne uvolňovat dosud jen rezervované finanční prostředky pro spuštění vlastních dotačních programů MAS, které ze SCLLD vychází. Jejich podoba se může ještě dle připomínek MMR nebo především dle dalších upřesňovaných a dokončovaných podrobných pravidel řídících orgánů měnit, již nyní jsou ale tyto informace dostatečným vodítkem pro přípravu projektů koncových žadatelů z řad obcí, škol, zemědělců, poskytovatelů sociálních služeb, drobných podnikatelů či malých a středních podniků. Pro úspěšné čerpání dotací v regionu je nyní nejzásadnější mít dostatek vhodných projektových záměrů, proto MAS Luhačovské Zálesí vybízí své partnery o aktualizaci projektových zásobníků, se kterými poté pracují pracovníci MAS a hledají nejlepší cestu pro úspěšné podání projektu.

Bližší informace k metodě CLLD 2014-2020 naleznete na našich webových stránkách, kde máte možnost si dokument SCLLD stáhnout: http://www.luhacovskezalesi.cz/mas/komunitne-vedeny-mistni-rozvoj/.