Na konec roku jsme si pro Vás připravili letošní druhé vydání zpravodaje Novinky Luhačovského Zálesí.

V tomto vydání najdete rozhovor s úspěšným žadatelem, tentokrát nám rozhovor poskytla ředitelka Mgr. Božena Filáková z Nadace Jana Pivečky. Dále pak informace o realizaci Strategického plánu LEADER v Luhačovském Zálesí (informace o ukončené 7. Výzvě a plánované 8. Výzvě v roce 2013), shrnutí Grantového schéma v Luhačovském Zálesí 2012, dále se dozvíte něco málo o akcích, které se konaly pod naší hlavičkou. Na závěr zpravodaje najdete informace o úspěšných projektech a zhodnocení činnosti naší společnosti.

Všechny naše zpravodaje pak naleznete zde:

http://www.luhacovskezalesi.cz/