Vážení občané, zástupci veřejného sektoru, podnikatelé a představitelé zájmových spolků,
Rádi bychom Vás tímto požádali o spolupráci při vyplnění dotazníku, jeho cílem je získat Váš názor na to, jak zvýšit kvalitu života v regionu do budoucna.

Dotazník najdete zde: https://forms.office.com/r/hnCRsiCMx9

Sběr dat bude probíhat od 20. 5. – 4. 6. 2021.

Z vašich názorů a připomínek bude vycházet připravovaná Strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2021–2027. Na základě této strategie budou čerpány významné finanční prostředky z evropských a národních zdrojů pro region v letech 2021-2027, které nám pomohou Vámi uvedené nedostatky řešit.

Děkujeme za Váš čas.