Dne 4. května 2011 bude oficiálně vyhlášena 4. Výzva MAS Luhačovské Zálesí, která umožňuje žadatelům čerpat finance na své projekty v rámci realizace místní rozvojové strategie v Luhačovském Zálesí.

Dne 4. května 2011 bude oficiálně vyhlášena 4. Výzva MAS Luhačovské Zálesí, která umožňuje žadatelům čerpat finance na své projekty v rámci realizace místní rozvojové strategie v Luhačovském Zálesí.
Nově byly na webové stránky vloženy veškeré dokumenty, které jsou nezbytné pro přípravu Žádostí o dotaci.

Přejeme hodně zdaru při přípravě Vašich projektů!