V současné době je systém podpory a řízení cestovního ruchu na oblastní / lokální úrovni nekoordinovaný, není sledována provázanost a efektivita realizovaných opatření. Politika rozvoje cestovního ruchu je hrazena z několika zdrojů (státní rozpočet, krajské rozpočty, obecní rozpočty, programy Evropské unie). V roce 2007 byla zastupitelstvem Zlínského kraje schválena Aktualizace programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2007 – 2013. V této aktualizaci se mimo jiné říká, že Zlínský kraj, jako turistický region Východní Morava, je tvořen čtyřmi turistickými oblastmi: Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko, Zlínsko a Luhačovicko.

Jediný, skutečně existující fungující oblastní destinační management, má aktuálně pouze TO Slovácko, a to již od počátku tohoto století. Slovácko je průkopníkem v řadě aktivit na oblastní úrovní rozvoje CR a způsob fungování, jak v obsahu, tak v délce z něj činí příklad na národní úrovni. Proto by bylo dobré využít zkušeností TO Slovácko i pro ostatní nově vznikající oblastní destinační managementy ve Zlínském kraji, včetně managementu TO Zlínsko a Luhačovicko. Ačkoliv v ostatních turistických oblastech Zlínského kraje vznikala spolupráce subjektů sporadicky a často účelově, přesto řada projektů byla díky mimořádnému nasazení jednotlivých osob realizována na vysoké úrovni. V našem případě se jednalo o jednotlivé projekty Zlína a Luhačovic v rámci podpory infrastruktury a managementu CR. Pro další potřeby systémové organizace a řízení cestovního ruchu na území ZK je nezbytné, aby každá TO disponovala svým destinačním managementem, schopným
obsáhnout svou činností celé území turistické oblasti. 

Cílem žadatele je v roce 2017 vybudovat na území TO Zlínsko a Luhačovicko destinační management, zahrnující tyto ORP: 

  • ORP Zlín
  • ORP Luhačovice
  • ORP Vizovice 
  • ORP Otrokovice
  • ORP Valašské Klobouky 

Publikace