PRODLOUŽENÍ PROJEKTU CSS

Mikroregion Luhačovské Zálesí se k 1.4.2020 zapojil do prodloužení projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“, realizovaného Svazem měst a obcí ČR (reg. č....

VZDĚLÁVÁME SE V MIKROREGIONU

Obce Luhačovského Zálesí společně pracují na rozvoji regionu v rámci MAS i mikroregionu. Cílem spolupráce je mj. co nejvíce využít potenciál historického, kulturního a přírodního dědictví a zlepšovat úroveň infrastruktury. Snad jako každý mikroregion nebo jiné svazky...

CESTA ZA PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Realizace aktivit na podporu výměny spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí Mikroregionu Luhačovské Zálesí zaměřeného na obnovu a rozvoj venkova v rámci projektu „Cesta za příklady dobré praxe“. 1) Propagační materiály a tiskoviny pro veřejnost jedná se o...