ŠKOLENÍ K VYHLAŠOVANÝM 5 VÝZVÁM

NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT!. Školení ke všem 5výzvám jsou plánována na úterý 19. 12. 2017. Předpokládaný počátek je v 9:30 hod. v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č. p. 137, ulice Masarykova, 4. podlaží (úplně nahoře).  Změna termínu, místa příp. času vyhrazena....

SEZNAM VYBRANÝCH A NEVYBRANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI 1. VÝZVY PRV

Na MAS Luhačovské Zálesí bylo v rámci 1. výzvy MAS (programový rámec PRV) doručeno celkem 12 žádostí o podporu. Před samotným ukončením výzvy byla 1 projektová žádost stažena žadatelem. V posledních týdnech tedy předložené žádosti procházely administrativní kontrolou...

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PRV V RÁMCI 1. VÝZVY MAS

Dne 21. 8. 2017 ve 14:00 hod byl v rámci Výzvy č. 1 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. K tomuto datu bylo zaregistrováno celkem 12 žádostí, z toho 6 žádostí bylo podáno v rámci Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků a 6 žádostí v rámci Fiche 2 – Podpora...

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE SCLLD 2014 – 2020

Dne 2. 8. 2017 proběhl seminář k 1. výzvě PRV MAS Luhačovské Zálesí. Účastníci byli seznámeni jednak se základními informacemi k SCLLD MAS Luhačovské zálesí 2014 – 2020. Účelem semináře bylo seznámit potenciální žadatele především se základními podmínkami...

VÝZVA Č. 1 PRV

MAS Luhačovské Zálesí vyhlašuje dne 21. 7. 2017 první výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Výzva je zaměřena na podporu zemědělců a mikro a malých podniků...