STORNO VÝZVY Č. 2 PRV – NOVÁ VÝZVA Č. 3

Z technických důvodů došlo ze strany RO SZIF ke stornování Výzvy č. 2 v PRV. Vyhlašujeme Výzvu č. 3! Po stornu Výzvy č. 2 je umožněno podat novou Výzvu podle platných postupů a pravidel. Z tohoto důvodu MAS Luhačovské Zálesí vyhlašuje Výzvu č. 3 v PRV. Více informací...

INFORMACE O 2. VÝZVĚ PRV

Místní akční skupina Luhačovské Zálesí plánuje v lednu 2018 vyhlásit 2. výzvu PRV ve Fichích: – Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh- Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů-...

MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ VYHLÁSILO 5 NOVÝCH VÝZEV!

MAS Luhačovské Zálesí dnes (15. 12. 2017) zveřejnilo 5 výzev pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), vše v souladu se svou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje. V systému MS2014+ bude formulář žádosti k...