SEMINÁŘE K VÝZVÁM OPŽP A IROP

MAS Luhačovské Zálesí Vás srdečně zve na semináře k operačním programům IROP a OPŽP. Semináře, které se vztahují k: 2. výzvě OPŽP – Výsadba zeleně na nelesní půdě v extravilánu  14:00 – pozvánka 6. výzvě IROP – Cyklodoprava – 14:30 –...

MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ VYHLÁSILA 2 VÝZVY IROP

MAS Luhačovské Zálesí dnes (7. 11. 2019) vyhlašuje 2 výzvy v programovém rámci Integrovaný regionální operační program (IROP): CyklodopravaTerminály a parkovací systémy V systému MS2014+ je příjem žádosti k výzvě otevřen do 13. 12. 2019 do 16:00 hod. Více informací...

MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ VYHLÁSILA 2. VÝZVU OPŽP

Vyhlášena druhá výzva v OPŽP na výsadbu zeleně na nelesní půdě v extravilánu. MAS Luhačovské Zálesí dnes (29. 10. 2019) zveřejnila a vyhlásila výzvu v programovém rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na výsadbu na nelesní půdě v souladu se svou Strategií...

PROJEKT VÝMĚNY MLÁDEŽE PŘES ERASMUS + „AKTIVIZUJ SE NA VENKOVĚ“

V termínu od 12. do 19. května 2019 se uskutečnila výměna mládeže v rámci projektu „Aktivizuj se na venkově“, který byl podpořený z programu ERASMUS+. Výměny se zúčastnila mládež ze Slovenské a České republiky. Mládež ze Slovenska ve věku 14 – 25 let. Skupina...

V PRAZE PROBĚHLO HODNOCENÍ MAS

Ve středu 7. 9. 2011 se MAS Luhačovské Zálesí zúčastnila prezentace hodnocení Místních akčních skupin, které se konalo v budově Ministerstva zemědělství v Praze. Naši místní akční skupinu zastupovali pracovníci MAS a zúčastnil se ho také nový předseda pan František...

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PRV V RÁMCI 4. VÝZVY MAS

Dne 21. 7. 2018 byl v rámci Výzvy č. 4 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 19 žádostí o dotaci, z toho 1 žádost byla stažena žadatelem ještě před ukončením výzvy a 1 žádost byla odevzdána po termínu. V...