VÝZVA Č. 6 PRV – SEZNAM VYBRANÝCH PROJEKTŮ

Na základě rozhodnutí Programového výboru MAS Luhačovské Zálesí zveřejňujeme seznam vybraných žádostí v rámci 6. výzvy PRV FICHE 1 a FICHE 3. Seznam vybraných žádostí 6. výzva PRV FICHE 1 a FICHE 3

PRODLOUŽENÍ VÝZEV IROP!

MAS Luhačovské Zálesí oznamuje, že došlo ke změně výzev č. 8, 9 a 10 programového rámce IROP zaměřené na bezpečnost dopravy, cyklodopravu a terminály a parkovací systémy.Z důvodu, že do dnešního dne nebyla podána žádná žádost o dotaci a prodloužení termínu umožní...

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PRV V RÁMCI 6. VÝZVY MAS

Dne 13. 7. 2020  byl v rámci Výzvy č. 6 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 9 žádostí o dotaci. V rámci Fiche 1 – Investice do zemědělských podniků – bylo podáno 5 žádostí a u Fiche 3 –...

Změna termínu konání seminářů pro výzvy IROP

Z důvodu nízkého zájmu došlo ke změně termínu konání seminářů pro výzvu č. 8, výzvu č.9 a výzvu č. 10 IROP . Nový termín byl stanoven na středu 01. 07. 2020. Seminář k výzvě č. 8 proběhne ve středu 01.07.2020 od 13:30 hod. v Luhačovicích, v budově Finančního úřadu, č....

MAS Luhačovské Zálesí vyhlašuje 3 výzvy v programovém rámci IROP

MAS Luhačovské Zálesí dnes (17. 06. 2020) vyhlašuje 3 výzvy v programovém rámci Integrovaný regionální operační program (IROP): Bezpečnost dopravyCyklodopravaTerminály a parkovací systémy V systému MS2014+ je příjem žádosti k výzvě otevřen do 31. 07. 2020 do 16:00...

VÝZVA Č. 6 PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Dne 10. 06. 2020 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí šestou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fichí 1 a 3: F2: Investice do...