PŘEDMĚT VÝZVY 04/2011

V průběhu měsíce května bude vypsána MAS Luhačovské Zálesí, o.p.s. v pořadí již 4. Výzva k předkládání Žádostí o dotaci v rámci realizace SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“. Tato potrvá od 5. do 25. května 2011, kdy je také poslední šance k...

PROJEKTY Z 3. VÝZVY SCHVÁLENY!

Na konci měsíce února 2011 byly Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen SZIF) zveřejněny seznamy schválených žádostí o dotaci z 3. Výzvy MAS Luhačovské Zálesí z 11. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR. Na konci měsíce února 2011 byly Státním...