Dotazník pro občany, veřejný sektor, podnikatele a zájmové spolky

Vážení občané, zástupci veřejného sektoru, podnikatelé a představitelé zájmových spolků,Rádi bychom Vás tímto požádali o spolupráci při vyplnění dotazníku, jeho cílem je získat Váš názor na to, jak zvýšit kvalitu života v regionu do budoucna. Dotazník najdete zde:...

MAS Luhačovské Zálesí vyhlašuje 2 výzvy v IROP

MAS Luhačovské Zálesí dnes (12. 05. 2021) vyhlašuje 2 výzvy v programovém rámci Integrovaný regionální operační program (IROP): Cyklodoprava Sociální podnikání V systému MS2014+ je příjem žádosti k výzvě otevřen do 14. 06. 2021 do 16:00 hod. Semináře k jednotlivým...

INVESTIČNÍ DOTACE PRO JSDH OBCÍ

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sděluje, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2022.JSDH_V1_2022 Pořízení nové...

UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACI V PRV V RÁMCI 7. VÝZVY MAS

Dne 22. 03. 2021 byl v rámci Výzvy č. 7 PRV ukončen příjem žádostí o dotaci. V informačním systému Portál Farmáře bylo na MAS přijato celkem 6 žádostí v hodnotě 8 535 042 Kč. Předložené projektové žádosti nyní prochází administrativní kontrolou, kontrolou...

WEBINÁŘ K 7. VÝZVĚ PRV

Vzhledem k současné situaci se plánovaný seminář k 7. výzvě PRV uskuteční formou webináře. Plánovaný termín a čas konání 9. března 13:00 hodin se nemění. Svoji účast prosím potvrďte na emailu: senkerikova@luhacovskezalesi.cz nebo telefonicky:776 895 929 nejpozději do...

VÝZVA Č. 7 PRV

Dne 15. 02. 2021 vyhlašuje MAS Luhačovské Zálesí sedmou výzvu Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci operace 19.2.1 v souladu se Strategií CLLD pro území MAS Luhačovské Zálesí. Žadatelé mohou předkládat projekty v rámci Fiche 6 F6: Základní služby a...