HARMONOGRAM VÝZEV 2017 PRO OBCE

Představujeme harmonogram výzev pro obce v následujícím roce 2017. IROP Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. – 1.2.2017 – 1.6.2017Komunitní centra II. – 1.3. – 1.7.2017Sociální bydlení II. – 1.5. – 1.9.2017Infrastruktura ZŠ...

FINALIZACE SCLLD

MAS Luhačovské Zálesí má za sebou další významný krok. Dne 30. března 2016 podala na Ministerstvo pro místní rozvoj, v rámci IROP, Žádost o realizaci SCLLD – „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období 2014-2020“. Jedná...

OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ STANDARDŮ MAS

MAS Luhačovské Zálesí splnila požadované standardy a získala tak Osvědčení o splnění standardů MAS. Osvědčení opravňuje MAS k podání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) ke schválení Ministerstvu pro místní rozvoj. Osvědčení o splnění standardů...