OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ STANDARDŮ MAS

MAS Luhačovské Zálesí splnila požadované standardy a získala tak Osvědčení o splnění standardů MAS. Osvědčení opravňuje MAS k podání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) ke schválení Ministerstvu pro místní rozvoj. Osvědčení o splnění standardů...

SPOLEČNÁ KONFERENCE MAS A CÍRKVÍ

Každoroční společenská akei místních akčních skupin a církví v ČR – Modlitba za domov proběhne v říjnu v Praze. Letošní setkání bude ve dnech 27.10. a 28.10. 2015 v Praze. (Letošní podtitul celé akce je víc než aktuální „Buďte tvůrci pokoje“ ; téma konference MAS...

NOVÁ VÝZVA PRV 2014-2020

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje první kolo příjmu žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Dotace se týká Investic do zemědělských podniků, Investic týkajících se zpracování zemědělských produktů, Investice do lesních cest a do Lesní techniky....

FINÁLNÍ METODIKA „UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU LEADER 7MAS ZK“

Zveřejňujeme finální verzi metodiky „Uplatňování principu LEADER 7MAS ZK“. Dne 8. června 2015 byla na Konferenci projektů spolupráce v Choceradech prezentována metodika uplatňování principu LEADER 7 MAS ZK, na jejíž zpracování se podílelo sedm MAS ze...

FINALIZACE PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Aktuální informace k realizovanému projektu UPLATŇOVÁNÍ PRINCIPU LEADER 7 MAS ZK. Tvorba metodiky probíhala v úzké součinnosti všech zapojených MAS pod metodickým vedením GaREP, spol. s r.o. Úvodní setkání zapojených MAS proběhla 29. října 2014...