VÝSLEDKY 10. VÝZVA LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, O. P. S.

Ve čtvrtek 6. března 2014 proběhlo jednání výběrové komise MAS, která měla za úkol provést výběr projektů, jenž budou podpořeny v rámci 10. Výzvy MAS Luhačovské Zálesí. V 10. výzvě MAS LZ byly vyhlášeny celkem 2 Fiche a to Fiche 6 a 7. Do Fiche 6 nebyla podána žádná...

VYHLÁŠENÍ 10. VÝZVY LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, O. P. S.

Dne 5. února 2014 MAS Luhačovské Zálesí oficiálně vyhlásila již svou 10. Výzvu, která se koná v rámci 20. kola Programu rozvoje venkova, pro předkládání žádostí o dotaci v rámci realizace SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity“. Žadatelé mohou...

PŘÍPRAVA MÍSTNÍ ROZVOJOVÉ STRATEGIE 2014+

Programové období 2007 – 2013 se blíží do konce. MAS Luhačovské Zálesí, o. p. s. se tak jako ostatní Místní akční skupiny v České republice připravuje na nové programovací období 2014 – 2020. Jednou z podmínek pro čerpání finančních prostředků z Evropské unie i v...