LXV. VÝZVA OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výzva na rekonstrukci stávajících objektů pro enviromentální vzdělávání a osvětu, na technické vybavení a úpravu hřišť a lesních mateřských školek trvá do 23. března 2015. Celková alokace 100 mil. KčVýše podpory až 90 % celkových způsobilých výdajůMin. výdaj na...

ZLÍN PODPORUJE ROZVOJ KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ

Na podzim roku 2014 zástupci Statutárního města Zlín společně s Univerzitou Tomáše Bati a Krajskou hospodářskou komorou Zlínského kraje iniciovali vznik pracovní skupiny, která si klade za cíl stanovit vizi města Zlína jako líhně kreativců a která má doporučovat dílčí...

LXIV. VÝZVA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Do 19. března můžete podávat žádosti v rámci Operačního programu životní prostředí na udržitelné využívání zdrojů energie, zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a zlepšování stavu přírody a krajiny. Celková alokace 1,75 mld....

OBNOVA PAMÁTEK, KULTURA A SPORT VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Zlínský kraj vyhlašuje výzvy na podporu sportovních a kulturních akcí a na obnovu památek v kraji. Příjem žádostí končí v první polovině února. Sportovní akce v 1. pololetí 2015 – Zlínský kraj Příprava a organizace jednorázových sportovních akcí...