NOVÉ VÝZVY V OPŽP 2014 – 2020

V rámci OP Životní prostředí byly spuštěny první výzvy nového období. Čerpat můžete na biodiverzitu, ochranu přírody a krajiny, ochranu a péči o vodu a ovzduší nebo nakládání s odpady. Žádosti se podávají do podzimu letošního roku. Ministerstvo životního prostředí...

CERTIFIKACE NOVÝCH ŽADATELŮ ZNÁMKY PRAVÉ VALAŠSKÉ

Ve čtvrtek 25. 6. 2015 se v Zašové setkali členové certifikační komise regionální ochranné známky PRAVÉ VALAŠSKÉ, aby posoudili výrobky nových zájemců, kteří se ucházeli o přidělení tohoto prestižního ocenění. Komise vybrala celkem 10 výrobků, jejichž výrobci budou...

PRŮVODCE AKTIVNÍ TURISTIKOU

V rámci projektu Průvodce aktivní turistikou lázeňským okolím jsme připravili společně s Mikroregionem Teplička dvě sady průvodců pro aktivní výlety na kole i pěšky. Cílem projektu bylo připravit sadu průvodců, které se budou věnovat jednotlivým oblastem venkovského...

VÝZVA MMR: CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM

Podporováno bude: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro...

VÝZVA: KOMUNITNÍ DOMY SENIORŮ

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotace z programu „Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2015“ dotační titul č. 3 Komunitní dům seniorů. Příjemce dotace Fyzické podnikající a právnické osoby (včetně obcí) mohou žádat o...