ŠKOLENÍ: ÚKOLY OBCE V RÁMCI PRÁVNÍHO SYSTÉMU ČR

Pozvánka na školení zástupců obcí v rámci projektu Kudykam Luhačovským Zálesím podpořeným MMR v roce 2015, které proběhne 24. – 25. 11. v Rusavě. Tématem školení jsou úkoly obce v rámci právního systému České republiky. Úkoly obce v rámci právního systému...

ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Výzva je zaměřena na rozvoj sociálních služeb, na spolupráci mezi poskytovateli těchto služeb, na kvalitu sociálních služeb nebo na zvýšení využévání sdílené péče. Na co lze čerpat 1. Rozvíjení a zkvalitňování sociálních služeb, sociální práce a sociálně právní...

DOTACE NA POŽÁRNÍ TECHNIKU VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Dotace vyhlášená Zlínským krajem na nákup, rekonstrukci a opravu nové nebo stávající zásahové požární techniky nebo věcných prostředků požární ochrany.  NA CO LZE ČERPAT nákup, rekonstrukce a oprava nové/použité/stávající  zásahové požární techniky,nákup...

PODPORA SLUŽEB PÉČE O DĚTI 1. STUPNĚ ZŠ

Výzva na rozšíření provozu družin a klubů, dopravu dětí, doprovod a příměstské tábory je určena firmám, školám, obcím, krajům a dalším subjektům. Výše podpory Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK Maximální výše celkových způsobilých výdajů...

PROGRAM ROZVOJE OBCE (PRO)

Program rozvoje obce je nový nástroj pro strategické plánování a řízení obcí, který má do rozhodování o obecních záležitostech zapojit nejen zastupitelstvo, ale také občany, podnikatele nebo místní spolky. CO JE TO PROGRAM ROZVOJE OBCE (PRO) Program rozvoje...

V LUHAČOVICÍCH PROBĚHNE PRVNÍ ROČNÍK CYKLOZÁVODU

První ročník závodu horských kol s názvem Okruh Luhačovským Zálesím proběhne 25. července v Luhačovicích u hotelu Vega. Trasa závodu vede po zajímavé trase Komoneckých stezek, které jsou nejhezčími bajkovými traily v celém Luhačovském Zálesí. Trasy jsou připraveny pro...