MMR-CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM

Program, který je nově otevřen i pro obce, umožňuje čerpat na odpočívadla a infrastrukturu u turistických a cyklotras, atraktivity v cestovním ruchu a jejich zpřístupnění veřejnosti nebo handicapovaným, informační materiály a řadu dalších aktivit. Do 15. 1. můžete...

ROZŠIŘOVÁNÍ KAPACIT ZŠ A MŠ

Výstavba, rekonstrukce, přístavba a vybavení nových prostor kmenových tříd a navyšování kapacit škol. Výzva je určena základním a mateřským školám zřizovaným územně samosprávnými celky, které chtějí čerpat na navýšení výukových kapacit formou: Výstavby nových...

SFDI – CYKLOSTEZKY, BEZPEČNOST A NOVÉ TECHNOLOGIE

SFDI Vyhlašuje dotace pro rok 2016 na cyklostezky, přechody, lávky, podchody, osvětlení přechodů, světelnou signalizaci a nové technologie v dopravě a na silnicích. Cyklostezky Výstavba cyklistické stezkyÚdržba cyklistické stezky Např. úprava cyklostezky, nová...

VÝZVA NA SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

Výzva na podporu komunitní sociální práce, podporu mladých ze sociálně znevýhodněného prostředí, motivační programy pro mladé nebo rodiny, kulturní aktivity v rámci komunity a další aktivity. Oprávnění žadatelé nestátní neziskové organizacesociální družstvaobce a...

ŠKOLENÍ: ÚKOLY OBCE V RÁMCI PRÁVNÍHO SYSTÉMU ČR

Pozvánka na školení zástupců obcí v rámci projektu Kudykam Luhačovským Zálesím podpořeným MMR v roce 2015, které proběhne 24. – 25. 11. v Rusavě. Tématem školení jsou úkoly obce v rámci právního systému České republiky. Úkoly obce v rámci právního systému...