PÉČE O VÁLEČNÉ HROBY

Dotace se vztahuje na válečné hroby a pietní místa, které jsou zapsány jako válečné hroby u ORP a v Evidenci válečných hrobů. Termín podání žádosti je do 31. ledna, výše dotace je 80%. Dotace se vztahuje na válečné hroby, které jsou evidovány jako válečné hroby u ORP...

VÝZVA NA DĚTSKÉ SKUPINY

Dětské skupiny v podnicích i pro veřejnost nebo jako živnost jsou předmětem výzvy Operačního programu Zaměstnanost. NA CO LZE DOTACI ČERPAT? Dětská skupina pro veřejnostPodniková dětská skupinaŽivnost volná / vázaná ZPŮSOBILÉ NÁKLADY Vytvořené místo v zařízení...

MMR-CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM

Program, který je nově otevřen i pro obce, umožňuje čerpat na odpočívadla a infrastrukturu u turistických a cyklotras, atraktivity v cestovním ruchu a jejich zpřístupnění veřejnosti nebo handicapovaným, informační materiály a řadu dalších aktivit. Do 15. 1. můžete...

ROZŠIŘOVÁNÍ KAPACIT ZŠ A MŠ

Výstavba, rekonstrukce, přístavba a vybavení nových prostor kmenových tříd a navyšování kapacit škol. Výzva je určena základním a mateřským školám zřizovaným územně samosprávnými celky, které chtějí čerpat na navýšení výukových kapacit formou: Výstavby nových...

SFDI – CYKLOSTEZKY, BEZPEČNOST A NOVÉ TECHNOLOGIE

SFDI Vyhlašuje dotace pro rok 2016 na cyklostezky, přechody, lávky, podchody, osvětlení přechodů, světelnou signalizaci a nové technologie v dopravě a na silnicích. Cyklostezky Výstavba cyklistické stezkyÚdržba cyklistické stezky Např. úprava cyklostezky, nová...