VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Byly vyhlášeny nové programy na podnikové vzdělávání zaměstnanců, jednak z operačního programu zaměstnanost – výzva 43 a dále z úřadu práce – program POVEZ II. Podnikové vzdělávání zaměstnanců – výzva 43 Na co lze dotaci čerpat? Další profesní...

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SE SLOVENSKEM

Jsou vyhlášeny aktuální výzvy v programu INTERREG V- A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA. Cíl programu Operační program se primárně zaměřuje na využití inovačního potenciálu (podpora investování podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a...

NOVÉ DOTAČNÍ PROGRAMY PRO FIRMY A ŽIVNOSTNÍKY

V rámci operačního programu podnikání a inovace jsou zveřejněny nové dotační programy, které pokryjí záměry z 35 – 85%. Na co je možno čerpat  Vybudování, rozšíření a vybavení školící místnost či školícího centra pro zaměstnance Rekonstrukce a výstavba...

DOTACE NA VÝSTAVBU VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje výzvu na výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací. Příjem žádostí končí 16. září 2016. Na co je možno čerpat výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů min. pro 50...

PODPORA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

V rámci programu IROP byly vyhlášeny výzvy na podporu sociálního bydlení a sociálních služeb. Příjem žádostí sociálního bydlení končí 27. 12. 2016, v případě sociálních služeb 27. 10. 2016. SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Podporováno bude pořízení bytů, bytových domů, nebytových...

DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 – 2020

Třetí kolo příjmu žádostí PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA 2014 – 2020 Příjem žádostí • 1. 10. – 15. 10. 2016 PODPOROVANÁ OPATŘENÍ 4.1.1 Investice do zemědělských podniků Určeno pro zemědělské podnikatele.Investice na ustájovací a chovatelská zařízení, speciální zemědělské...