PROJEKT SPOLUPRÁCE TRNKOVÁ STEZKA

Luhačovské Zálesí, o.p.s. je aktivně zapojeno do projektu spolupráce s poetickým názvem „Trnková stezka“. Spolupracuje na něm s MAS Ploština a MAS Vizovicko a Slušovicko. Předmětem projektu je rozvoj a propagace „Trnkové stezky“, specifického turistického produktu,...

PODPOŘENÉ AKCE V GRANTOVÉM SCHÉMA POMALU STARTUJÍ

Pomaličku se uzavírají nezbytné smlouvy, přibývají telefonické konzultace jak zvládnout publicitu a jak splnit všechna kritéria přidělení dotace, nicméně již za 2 týdny bude konána první akce s podporou Luhačovského Zálesí, o.p.s. Konkrétně se jedná o krajské kolo...

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010

Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o.p.s. v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, aktuálně představuje veřejnosti výroční zprávu o činnosti a hospodaření Společnosti za uplynulý rok. Výroční zpráva Luhačovské Zálesí,...