PODPOŘENÉ AKCE V GRANTOVÉM SCHÉMA POMALU STARTUJÍ

Pomaličku se uzavírají nezbytné smlouvy, přibývají telefonické konzultace jak zvládnout publicitu a jak splnit všechna kritéria přidělení dotace, nicméně již za 2 týdny bude konána první akce s podporou Luhačovského Zálesí, o.p.s. Konkrétně se jedná o krajské kolo...

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2010

Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o.p.s. v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, aktuálně představuje veřejnosti výroční zprávu o činnosti a hospodaření Společnosti za uplynulý rok. Výroční zpráva Luhačovské Zálesí,...

GRANTOVÉ SCHÉMA V LUHAČOVSKÉM ZÁLESÍ: VÝSLEDKY

Dne 4. dubna 2011 byla ukončena výzva pro předkládání žádostí na podporu akcí místních spolků v Luhačovském Zálesí, která byla vypsána v měsíci březnu obecně prospěšnou společností Luhačovské Zálesí. Dne 4. dubna 2011 byla ukončena výzva pro předkládání žádostí na...