ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ

Dne 23. 6. 2016 byla vyhlášena dlouho očekávaná výzva pro Mateřské a Základní školy, která je zaměřena jednak na personální podporu, ale například i na osobnostně profesní rozvoj pracovníků. Na co je možno čerpat? Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů...

INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Informujeme, že v průběhu podzimu letošního roku je plánováno vyhlášení výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu na „Infrastrukturu základních škol“. Výzva je zaměřena na přírodovědné a technické obory a je možno získat 90% dotaci. Mezi podporované...

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Byly vyhlášeny nové programy na podnikové vzdělávání zaměstnanců, jednak z operačního programu zaměstnanost – výzva 43 a dále z úřadu práce – program POVEZ II. Podnikové vzdělávání zaměstnanců – výzva 43 Na co lze dotaci čerpat? Další profesní...

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SE SLOVENSKEM

Jsou vyhlášeny aktuální výzvy v programu INTERREG V- A SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA. Cíl programu Operační program se primárně zaměřuje na využití inovačního potenciálu (podpora investování podniků do výzkumu a inovací a vytváření propojení a...