VÝZVA MŠMT: STÁTNÍ PODPORA SPORTU

Pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva MŠMT podporuje sport na celonárodní úrovni prostřednictvím Státní podpory sportu. Žádosti lze podávat do 31. ledna 2015, podporovány budou modernizace sportovišť, strojů nebo zařízení. Státní podpora sportu – program...

DOTACE Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Žádosti do dotačních programů MMR je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 1. prosince 2014. Termín ukončení příjmu žádostí je 16. února 2015. 1)      Podpora obnovy a rozvoje venkova (pro obce do 3 000 obyvatel) Podpora zapojení dětí...

PRAVÉ VALAŠSKÉ

Představení regionální ochranné známky. Ve čtvrtek 20. 11. 2014 proběhlo v Archeoskanzenu Modrá setkání „Propagace regionálních produktů a úspěšných projektů PRV 2007-2013 ZK“, na kterém byla prezentována a představena regionální ochranná...