Časový harmonogram 4. VÝZVY MAS LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ

 • Datum vyhlášení výzvy: 4. 5. 2011
 • Datum zahájení příjmu žádostí: 16. 5. 2011
 • Datum ukončení příjmu žádostí: 27. 5. 2011 do 14.00 hod.
 • Školení žadatelů: 28. 4. 2011 – zasedací místnosti MěÚ v Luhačovicích
 • Administrativní kontrola: nejpozději do 31. 5. 2011
 • Kontrola přijatelnosti: zasedání PV MAS 31. 5. 2011
 • Informování konečného žadatele: bezprostředně po zasedání PV MAS dne 31. 5. 2011
 • Možnost odvolání žadatele na AK a KP: do 7 pracovních dnů ode dne následujícího po dni informo vání od MAS – do 9. 6. 2011 do 12:00 hod.
 • Zasedání Výběrové komise: 9. 6. 2011 v 15:30
 • Zasedání Programového výboru: 9. 6. 2011 v 18:00
 • Registrace na RO SZIF: červen 2011 v týdnu od 13. 6 do 17. 6. 2011