V souvislosti s novelizací zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, připravovala obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí od počátku letošního roku aktualizovanou verzi zakládací listiny a statutu společnosti, které by tak reflektovaly změny legislativy a rovněž určily vnitřní rámec fungování společnosti.

Zatímco Statut společnosti byl schválen správní radou LZ, o.p.s. dne 5. dubna 2011, teprve schválením zakládací listiny valnou hromadou Mikroregionu Luhačovské Zálesí (zřizovatele společnosti) byl celý tento proces dokončen a „ópéeeska“ tak konečně může začít „fungovat“ dle nových pravidel.