Výsledek hospodaření MLZ 2020
Schválený Závěrečný účet MLZ za rok 2020 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ), vytvořeno dne 30.6.2021
Návrh Závěrečného účtu MLZ za rok 2020 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ), vytvořeno dne 7.6.2021
Účetní výkazy MLZ 2020 (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, FIN 00-12), vytvořeno dne 7.6.2021

Schválený Rozpočet MLZ na rok 2021, vytvořeno 28.12.2020
Schválený Rozpočtový výhled MLZ na roky 2022-2024, vytvořeno 28.12.2020

Návrh Rozpočtu MLZ na rok 2021, vytvořeno 4.12.2020
Návrh Rozpočtového výhledu MLZ 2022-2024, vytvořeno 4.12.2020

Výsledek hospodaření MLZ 2019
Schválený Závěrečný účet MLZ za rok 2019, vytvořeno 24.6.2020
Návrh Závěrečného účtu MLZ za rok 2019, vytvořeno 4.6.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ za rok 2019
Rozvaha 2019
Výkaz zisku a ztráty 2019
FIN 2-12 M 2019

Rozpočtové opatření MLZ č. 2/2020 vytvořeno 17.12.2020
Rozpočtové opatření MLZ č. 1/2020 vytvořeno 23.6.2020
Schválený rozpočet MLZ 2020 vytvořeno 9.12.2019
Schválený rozpočtový výhled MLZ 2021-2023 vytvořeno 9.12.2019
Návrh rozpočtu MLZ 2020 vytvořeno 20.11.2019
Návrh rozpočtového výhledu MLZ 2021-2023 vytvořeno 20.11.2019
Závěrečný účet MLZ za rok 2018 vytvořeno 31.5.2019
Zpráva o přezkoumání hospodaření MZL za rok 2018 vytvořeno 31.5.2019
Rozvaha 2018 vytvořeno 31.5.2019
Výkaz zisku a ztráty 2018 vytvořeno 31.5.2019
FIN 2018 vytvořeno 31.5.2019

ARCHIV
Rozpočtové opatření č. 2 vytvořeno 6.11.2019
Rozpočtové opatření č. 1 vytvořeno 19.6.2019
Schválený rozpočet 2019 vytvořeno 28.12.2018
Schválený rozpočtový výhled 2020-2022 vytvořeno 28.12.2018

Rozpočtové opatření č. 3_2017 vytvořeno 14.12.2017
Schválený rozpočet 2018 vytvořeno 14 .12.2017
Schválený rozpočtový výhled 2019-2021 vytvořeno 14.12.2017