V pondělí 26. září byla ukončena 5. výzva v rámci realizace SPL „Luhačovské Zálesí – region zdraví, krásy a prosperity.

V rámci této Výzvy došlo na sekretariátu MAS k registraci 6 projektů, které byly podány do Fiche 2, 4 a 7. Dobrou zprávou pro žadatele je skutečnost, že všechny projekty prošly administrativní kontrolou včetně kontroly přijatelnosti, takže všech 6 projektů se „popere“ o schválení výběrovou komisí, která zasedne již 19. října 2011.

Bližší informace o registrovaných projektech jsou k dispozici v odkazu LEADER.

http://www.luhacovskezalesi.cz/media/files/Seznam_p%C5%99ijat%C3%BDch_V05_2011.pdf